PartnereinkPartnereinkPartnereinkPartnereinkPartnereink

Budapest Külkereskedelmi Szakközépiskola Alapítvány

Fenntartó:

"Budapest" Külkereskedelmi Szakközépiskola Alapítvány Alapítványi közhasznú szervezet.

Alapítva:

1991. (Fővárosi Bírósági végzés 9.Pk.65.865/2.)

Székhelye:

1021 Budapest, Vörösmarty utca 89-91.

Az alapítvány képviselője:

Dr. Schreier Tibor a Kuratórium Elnöke

Elérhetőség:

Tel./fax.: 06/1/284-2661

„Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskola Alapítvány

1185 Budapest, Hubay Jenő utca 56.

Tel/Fax:06-1-284-2661

e-mail:

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A „Budapest” Külkereskedelmi SZKI Alapítvány 2011. évi működéséről 

2012. március 02.

Berényi Sándor

Ügyvezető titkár

 

Karai Máténé

Könyvelő

 

Németh István

Igazgató

 

Dr. Schreier Tibor

 kuratórium elnöke


Az alapítvány a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások figyelembevételével készített Közhasznúsági jelentése az alábbi szerkezetben készült el:

1.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

2.      A számviteli beszámoló

3.      Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról

4.      Beszámoló az alapítványi hozzájárulás felhasználásáról

5.      A kapott támogatások kimutatása

6.      Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

 A Közhasznúsági Jelentés a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és részletességgel tartalmazza az alapítvány működésének rövid leírását és a gazdálkodás számszerű adatait.

2. A számviteli beszámoló

A törvényi előírásoknak megfelelően mellékelten csatoltuk a Közhasznúsági jelentéshez a könyvelő által elkészített közhasznú számviteli beszámolót, ami az alapítvány esetében a vállalkozási tevékenységet is figyelembe véve az Egyszerűsített Éves Beszámoló, amely két részből áll.

-          egyszerűsített éves beszámoló Mérlege,

-          Eredménykimutatás.

 Az éves normatíva elszámolást könyvvizsgáló ellenőrizte, a könyvvizsgáló jelentése szintén csatolva.

3. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az alapítvány 2011-ben költségvetési támogatást az alábbi szervezetektől kapott:

Támogató típus szerinti megnevezése            Támogatás                       Támogatott cél

                                                                        Összege Ft

 

-Magyar Állami Kincstár (MÁK)                   77.565.182               oktatási normatív alap- és

                                                                                                         kiegészítő támogatás

 

-Nemzeti Erőforrás Minisztérium                   14.080.000               oktatási normatív alap- és

                                                                                                          kiegészítő támogatás

 Az alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív állami támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.

4. Beszámoló az alapítványi hozzájárulás felhasználásáról

-          alapítványi hozzájárulás összege:     28.920.581 Ft

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Alapítvány közvetlen működésével kapcsolatos költségek:

-          bér:                                                      4.560.010 Ft

-          személyi jell. egyéb kif.:                       478.769 Ft

-          bérjárulékok:                                       1.224.722 Ft

-          bérleti díj                                             4.603.572 Ft

-          közüzemi díj                                        4.729.894 Ft

   Összesen:                                                     15.596.967 Ft

Alapítvány által fenntartott oktatási intézmény működésére fordított kiadás:                                                               

                                                                        13.323.614 Ft

 A számviteli beszámoló részét képező mérleg szerinti források jelentik a szervezet vagyonának az eredetét (származását), a saját vagyon az eszközök adózott saját forrása. Az alábbiakban mutatjuk be a fontosabb forráselemeket és azok változásait:

Az induló tőke nem változott, az változatlanul 10.000 Ft. A tőkeváltozás levezetése az alábbi:

Saját tőke (41. záró egyenleg)                         =-371.764 Ft

Bevételek és kiadások egyenlege                    =             0 Ft

Jegyzett (induló) tőke (411.)                           =    10.000 Ft

Tőkeváltozás (záráskor, eredmény nélkül)      =-381.764 Ft

Az eredmények alakulásának bemutatása:

Összes bevétel                      = 121.964.908 Ft

Összes ráfordítás                  = 101.682.000 Ft

Összes költség                      =   20.282.908 Ft

Eredmény(a.e.e.)                  =                  0  Ft

Az alapítványnak a szokásos mértékű (utolsó havi kifizetésekkel összefüggő TB-, SZJA-, munkaadói és munkavállalói járulékok stb.), folyamatosan keletkező és rendelkező kötelezettségeken túlmenően kiegyenlítetlen tartozása nincsen.

 5. A kapott támogatások kimutatása

Az alapítvány az alábbiakban felsorolt szervezetekről és célokra vett át támogatásokat:

Támogató típus szerinti megnevezése             Támogatás                   Támogatott cél                                                                        Összege Ft

- Magyar Állami Kincstár                               77.565.182                 oktatási normatív alap- és                                                                                                            kiegészítő támogatások

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium                  14.080.000                 oktatási normatív alap- és

                                                                                                            kiegészítő támogatások

 

- Alapítók, csatlakozók támogatása                  28.920.581                alapítványi hozzájárulás

- APEH 1%-os adományok                                   447.901                az alapítvány                                                                                                             alaptevékenységére

                                    Összesen:                     121.013.664

 

A „Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskolában folyó oktatási tevékenységhez kapcsolódó normatív állami támogatás igénybe vételének jogosságára vonatkozó, mindig a tárgyévet követő január 31-ig esedékes, a támogatást folyósító Magyar Állami Kincstár felé történő elszámolást a költségvetési törvény erre vonatkozó előírásainak megfelelően könnyvizsgáló felülvizsgálta és ellenjegyezte.

6. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

Az alapítvány kuratóriumának elnöke és tagjai tevékenységükért az alábbi juttatásban résültek:

- Tiszteletdíj: 1.320.000 Ft.

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója


 

 

 

 

 

 

2011.év

 

 

 

 

 

 


Adószám: 19669955-14-43

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: "Budapest" Külker SZKI Alapítvány

 

Az egyéb szervezet címe:1185 Budapest Hubay Jenő utca 56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

 

 

 

 

 

 

2011.ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek módosítása

Tárgyév

a

b

C

d

E

1.

A. Befektetett eszközök

153

 

0

2.

I. Immateriális javak

          51

 

       

3.

II. Tárgyi eszközök

102

 

 

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B. Forgóeszközök

567

 

482

7.

I.Készletek

 

 

 

8.

II. Követelések

        352

 

1

9.

III.Értékpapírok

 

 

 

10.

IV. Pénzeszközök

215

 

481

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

720

 

482

 

 

 

 

 

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek módosítása

Tárgyév

13.

D. Saját tőke

-99

 

-372

14.

I. Induló tőke

10

 

10

15.

II. Tőkeváltozás

-109

 

-382

16.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

17.

IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

       

 

 

19.

VI.Tárgyévi váll. Tevékenységből

 

 

 

20.

E. Céltartalék

 

 

 

21.

F.Kötelezettségek

819

 

854

22.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

23.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

819

 

854

24.

G.Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

25.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

720

 

482

 

 

 

 

 

 

 

 
Adószám: 19669955-14-43

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: "Budapest" Külker SZKI Alapítvány

 

 

Az egyéb szervezet címe: 1185 Budapest, Hubay Jenő utca 56.

 

 

 

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

 

2011.ÉV

 

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek módosítása

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

112.448

 

121.965

2

1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás

112.448

 

 

3

a, alapítótól

31.240

 

28.921

4

b, központi költségvetéstől

80.924

 

91.645

5

c, helyi önkormányzattól

 

 

 

6

d, egyéb,ebből 1%......

283

 

        448

7

2.Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

8

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

9

4.Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

10

5.Egyéb bevétel

1

 

951

11

B.Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

12

C.Összes bevétel

112.448

 

121.965

13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

112.448

 

121.965

14

1. Anyagjellegű ráfordítások

12.792

 

13.843

15

2.Személyi jellegű ráfordítások

4.466

 

6.264

16

3.Értékcsökkenési leírás

396

 

168

17

4.Egyéb ráfordítások

94.794

 

101.690

18

5.Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

19

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

20

E.Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

 

21

1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

22

2.Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

23

3.Értékcsökkenési leírás

 

 

 

24

4.Egyéb ráfordítások

 

 

 

25

5.Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

26

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

27

F.Összes ráfordítás (D+E)

112.448

 

121.965

28

G.Adózás előtti eredmény (B-E)

 

 

 

29

H.Adófizetési kötelezettség

 

 

 

30

I.Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

31

J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

       0

 

     0

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

 

32

A. Személyi jellegű ráfordítások

6.264

 

 

33

1. Bérköltség

4.560

 

 

34

ebből: -megbízási díjak

240

 

 

35

          - tiszteletdíjak

1.320

 

 

36

2.Személyi jellegű egyéb kifizetések

479

 

 

37

3.Bérjárulékok

1.225

 

 

38

B.A szervezet által nyújtott támogatások

 

 

 

39

ebből:A Korm.rend.16§(5)bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás

 

 

 

 

 

 

 

"Budapest" Külkereskedelmi SZKI Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

1185 Budapest Hubay Jenő utca 56

 

 

 

 

 

                                                           KÖLTSÉGVETÉS

 

 

                                                   2012. 01. 01.- 2012. 12. 31-ig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

BEVÉTELEK

 

 

 

116.864.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Állami hozzájárulás bevétele:

 

79.481.856

 

2.

Alapítványi hozzájárulás bevétele:

 

27.996.000

 

3.

Közoktatási megállapodás:

 

9.386.672

 

 

     Bevételek összesen:

 

 

116.864.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

KIADÁSOK

 

 

 

116.864.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Anyag költség:

 

 

 

5.286.000

 

 

  Áramdíj költsége:

 

 

 

360.000

 

 

  Fűtés:

 

Amit kínálunk
 • Piacképes tudás
 • Korszerű képzés
 • Számítógépes szaktantermek
 • Szakmai gyakorlat az iskolában
 • Főiskolai kapcsolat
 • Látogatás Erdélybe és Kárpátaljára
 • Kulturális és sport rendezvények
 • Hagyományok ápolás
 • Színház látogatások
 • Kirándulások
 • Szakmai napok
 • e-N@pló